Tu nájdete užitočné informácie pre prípad, že uvažujete o kúpe a inštalácii produktov ALUMAT, prípadne ich už vlastníte.

Účinnosť

Aká je účinnosť tesniaceho efektu?

Tesnenie je veľmi efektívne. Certifikáty potvrdili tepelnú izoláciu podľa DIN 52210, ochranu proti dymu podľa DIN 18095 a jednoduchosť používania pre osoby so zdravotným postihnutím podľa 18025. Je zaručené bezbariérové bývanie. Účinnosť a spoľahlivosť magnetického tesnenia dverí potvrdili aj tisíce inštalácií.

Staré a nové dvere

Môže byť magnetické tesnenie použité so starými a novými dverami?

Áno, magnetické tesnenie je vhodné pre všetky dvere. ALUMAT ponúka magnetické prahy pre rôzne typy dverí, preto je vhodné aj pre renovácie.

Montáž prahu

Ako je prah pripevnený k podlahe?

Magnetický prah môže byť v prípade novostavieb integrovaný do poteru. U starších stavieb (rekonštrukcií) môže byť vložený do podlahy.

Vzdialenosť magnetov

Aká môže byť maximálna vzdialenosť medzi magnetmi?

ALUMAT odporúča pri inštalácii maximálnu vzdialenosť medzi magnetmi 5 mm. Väčšia vzdialenosť fyzicky ovplyvňuje správnu funkciu magnetického systému. Minimálna vzdialenosť v podstate neexistuje no odporúčame dodržiavať čo najmenšie vzdialenosť medzi magnetmi.

Vlastnosti dverí

Musia sa všetky dvere skrátiť?

Nie vždy. V mnohých prípadoch je vzdialenosť medzi dverami a podlahou dostatočná. Avšak v prípade, že je vzdialenosť príliš malá, je skrátenie dverí nevyhnutné. V mnohých prípadoch postačuje pre nadvihnutie dverí podložka.

Stupeň nerovností

Ako sú kompenzované výškové rozdiely medzi podlahami, nerovnosťami podlahy alebo dvermi?

V prípade, že podlahy jednotlivých miestností majú rôznu úroveň, môže pomôcť ohnutie bočnej hliníkovej lišty. Lišta sa prispôsobí akejkoľvek úrovni podlahy. Nerovnosť medzery pod dvermi spôsobená ich nerovnosťou (či nerovnosťou podlahy) môže odstrániť vďaka svojej flexibilite samotná magnetická lišta.

Životnosť

Aká je životnosť magnetického prahu?

Každý magnet je permanentný magnet. Z tohto dôvodu je magnetický systém je po celú dobu bezúdržbový čo je veľká výhoda oproti iným mechanickým tesniacimi systémom. ALUMAT poskytuje 20-ročnú záruku na magnet.

Znečistenie pieskom a prachom

Môže znečistenie zabrániť správnemu fungovaniu?

Nie. Intenzívne laboratórne testy potvrdzujú, že znečistenie od piesku alebo prachu nemôže preniknúť medzi magnetické tesnenie a podlahový profil. Záverečný proces tesnenie nie je ničím ovplyvnený.

Hromadeniu prachu sa v skutočnosti nedá zabrániť. Spodná lišta magnetického tesnenia ponúka kvôli jej lichobežníkovému tvaru dostatok priestoru pre pokrytie prachom, no i tak je zaručená  funkčnosť magnetického tesnenia.

Teplotné vplyvy

Môže vplyv teploty narušiť funkciu magnetických prahov?

Nie, vplyv teploty je takmer nulový. Extrémna zima alebo horúčava nemá vplyv na systém. Vlhosť nemá na magnety vplyv, preto nemôžu zamrznúť. Systém magnetického tesnenia funguje úspešne po celom svete – od Aljašky do Dubaja.

Opätovné použitie

Môže byť magnetické tesnenie znovu použité po výmene podlahy?

Áno, zvyčajne bez problémov. Okrem toho môže byť magnetický prah pri opätovnej inštalácii otočený bez vplyvu na funkčnosť tesnenia.

Úspora energie

Môže inštalácia magnetických prahov pomôcť šetriť energiami?

Vďaka magnetickému tesneniu dverí sa výrazne znížia náklady na vykurovanie. Investícia do systému ALUMAT sa vám preto v krátkej dobe vráti.